PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Małgorzata Trzeciak: chirurg - stomatolog – implantolog

Implantologia

Brak nawet jednego zęba ma negatywny wpływ na całość uzębienia i właściwe funkcjonowanie całego układu zębowo- mięśniowego. Powoduje to nie tylko defekt kosmetyczny, ale również zaburzenie w rozwoju kości w której tkwił ząb, a także brak zęba jest odczuwalny  podczas jedzenia.

Uzupełnić brakujący ząb lub zęby można wieloma sposobami.

Dlaczego IMPLANTY??

  1. W prosty sposób przedłużają młodość i zdrowy wygląd – postępujący zanik kości po utracie zęba jest z czasem widoczny – implant w kości ten proces może zahamować i co najważniejsze rysy twarzy nie zmieniają się.
  2. Uzupełniając braki zębowe implantami eliminujemy konieczność nieodwracalnego  szlifowania sąsiednich zdrowych, ładnie wyglądających zębów.
  3. Dzięki implantom nie ma problemu ruchomej protezy (cząstek jedzenia pod protezą, seplenienia, krępującego wyjmowania do zabiegów szpitalnych, czy zwykłych codziennych czynności jak mycie zębów.)

Implanty dają nam poczucie pewności i bezpieczeństwa jakiego nie daje żadna nawet najlepsza "wyjmowana" proteza.

Implanty to swoboda w kontaktach z innymi osobami, piękny i zdrowy uśmiech, który jest doskonałą wizytówka naszego zdrowia i czasem decyduje o wielu sytuacjach w naszym życiu.

Implanty są obecnie najlepszym sposobem rozwiązania problemu braków zębowych.

Implanty pozostają w kości tak długo jak naturalne zęby pod warunkiem dobrej dbałości o nie. Potrzebna jest do tego duża samodyscyplina w przestrzeganiu nie tylko wzorowej higieny, ale też ścisłej współpracy z lekarzem i przestrzeganie regularnych wizyt kontrolnych, połączonych z zabiegami higienicznymi jamy ustnej.

Niepowodzeniem w leczeniu implantologicznym jest odrzucenie implantu kilka tygodni po jego wprowadzeniu. Przyczyny niepowodzeń mogą być różne i złożone.

Co to jest implant?

Implanty zębowe to sztuczne elementy zastępujące korzeń brakującego zęba, umieszczone w kości. Kształtem przypominają śrubę, cylinder. Obecnie powierzchnia implantu  została  rozbudowana w ten sposób aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię implantu i kości z nim kontaktującej. Większa część implantu jest całkowicie zagłębiona w kości. Tylko jego górna część tzw. kołnierz jest widoczny w dziąśle.

Na tą część nakładany jest drugi element implantu tzw. abutment czyli filar dla przyszłej pracy protetycznej (korony lub filaru mostu).

Zabiegi implantacyjne należą do mało inwazyjnych. Przeważnie wykonywane są ambulatoryjnie - pacjent po zabiegu samodzielnie może udać się do domu.

W większości przypadków znieczulenie miejscowe jest wystarczające. Zabieg przebiega atraumatycznie, oszczędzamy tkanki miękkie i kostne pacjenta.

Zabieg implantacji w większości przypadków jest zabiegiem dwuetapowym. To znaczy podczas pierwszego etapu wprowadza się implant do kości, ranę zaszywa. Implant pozostawiamy do wgojenia czyli oczekujemy na tzw. osteointegrację z kością.

Osteointegracja jest bardzo ważnym procesem, ponieważ wytwarza się trwała podstawa dla przyszłego zęba. W górnej szczęce gojenie trwa z reguły 6 miesięcy, w dolnej 3-4 miesiące. Drugi etap polega na nacięciu błony śluzowej jamy ustnej w miejscu implantu, odsłonięciu go i założenie na okres 2 tygodni tymczasowych śrub gojących. Po upływie 2 tygodni w okolicy śruby wytwarza się uformowany mankiet błony śluzowej, który uniemożliwi dostęp bakterii w głąb implantu. Śruby gojące zastępujemy łącznikiem stałym (abutmentem), na którym może powstać wcześniej zaplanowane uzupełnienie protetyczne imitujące ząb (korna, most lub cała proteza)  które wyglądem przypomina naturalne zęby. Większość zabiegów jest udanych. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, zalecana jest: wzorowa higiena jamy ustnej, zdrowy tryb życia i odżywiania się.

Koniecznie przestrzeganie regularnych wizyt kontrolnych. Częstotliwość tych wizyt powinna wynosić 2 razy w roku. Lekarz obserwuje poziom higieny jamy ustnej, stan implantów, ewentualnie choroby jamy ustnej. W trakcie tych wizyt wykrywalna jest ewentualna niedoskonałość w dbałości samego pacjenta o implanty.

Do zabiegów pacjenci umawiani są po wcześniejszej konsultacji na określony dzień i godzinę.

 

Galeria:

Implantologia
implanty zakończone na abatmentach kulkowych do protezy całkowitej typ overdenture
Implantologia
proteza całkowita dolna overdenture wsparta na implantach
Implantologia
implanty z łącznikami tytanowymi w szczęce górnej
Implantologia
implanty z łącznikami tytanowymi w szczęce dolnej
Implantologia
implanty z łącznikami tytanowymi w szczęce górnej
Implantologia
implanty z łącznikami tytanowymi w szczęce górnej
Implantologia
implanty z łącznikami tytanowymi w szczęce górnej
Implantologia
gotowy most pełnoceramiczny
Implantologia
most pełnoceramiczny zacementowany na implantach

stomatologia zachowawcza protetyka implantologia chirurgia