PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Małgorzata Trzeciak: chirurg - stomatolog – implantolog

Protetyka stomatologiczna

W ramach protetyki stomatologicznej zajmujemy się uzupełnianiem zębów utraconych wskutek choroby lub urazu. W celu odtworzenia brakujących zębów wykonujemy protezy, korony i mosty. Do protez zębowych zaliczamy protezy szkieletowe, protezy akrylowe całkowite i protezy częściowe -stanowią one konstrukcje wyjmowane, które ze względów higienicznych wyjmujemy z jamy ustnej w celu dokładnego wyczyszczenia. Korony zębowe odbudowujące pojedynczy ząb i mosty protetyczne stanowiące zespolenie kilku koron ( odbudowujące braki dwu lub trzy zębowe) to elementy stałe i nie wyjmowane, które czyścimy tak jak swoje własne zęby. Wyróżniamy tu korony porcelanowe na stopach dentystycznych antyalergicznych lub cyrkonie, korony akrylowe, korony pełnoceramiczne, korony kompozytowe. Mosty i korony zębowe wymagają przygotowania zębów sąsiednich przez szlifowanie. Mosty i korony zębowe pokrywają szczelnie zęby oszlifowane i odbudowują zęby utracone w sposób estetyczny - upodabniają się do zębów własnych.

Jeżeli chcemy uniknąć szlifowania własnych zębów wówczas do uzupełnienia braków zębowych stosujemy implanty zębowe. Implanty zębowe wykonane z tytanu wykorzystuje się do uzupełnienia pojedynczych zębów lub braków wielozębowych. Implant zęba złożony jest z części tytanowej śródkostnej i części porcelanowej naddziąsłowej – korony porcelanowej. Implanty zębowe w sposób naturalny i estetyczny odtwarzają utracony ząb przypominając własny ząb. Implanty zębowe wykorzystujemy też do mocowania protezy szkieletowej, protezy akrylowej częściowej i protezy całkowitej – protezy overdenture.

Wykonanie uzupełnień protetycznych czyli protez zębowych, koron zębowych, mostów protetycznych czy implantów zębów wymaga przygotowania pacjenta przez zespół lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii stomatologicznej i protetyki stomatologicznej. Taki zespół specjalistów lekarzy stomatologów gwarantuje kompleksowe i profesjonalne przeprowadzenie leczenia protetycznego pacjentów zmierzającego do przywrócenia pełnej funkcji układu stomatognatycznego.

  • protezy akrylowe
  • protezy szkieletowe
  • protezy bezklamrowe na zatrzskach tytanowych
  • szynoprotezy
  • korony porcelanowe na podbudowie złota i stopów Cr-Co i Cr-Ni
  • korony pełnoceramiczne
  • mosty protetyczne pełnoceramiczne

 

Galeria:

Protetyka
proteza częściowa górna
Protetyka
proteza szklieletowa dolna
Protetyka
protezy całkowite górna i dolna
Protetyka
szyno-proteza
Protetyka
most porcelanowy napalany na metalu
Protetyka
most pełnocermaiczny
Protetyka
mosty do protezy na zatrzaskach
Protetyka
protezy częściowe szklieletowe bezklamrowe na zatrzaskach
Protetyka
protezy szkieletowe górna i dolna na zatrzaskach z koronami porcelanowymi


stomatologia zachowawcza protetyka implantologia chirurgia